Hiện nay Mỹ là nơi sản xuất rượu vang lớn thứ 4 trên thế giới và California có sản lượng chiếm 90% sản lượng rượu vang Mỹ. Hai vùng làm vang nổi tiếng nhất ở đây đó chính là Napa Valley và Sonoma Valley.

Shop